Co warto wiedzieć na temat kanałów wentylacyjnych?

Podstawowymi elementami każdej instalacji wentylacyjnej są bez wątpienia kanały wentylacyjne. Aby cały system mógł działać w sposób prawidłowy, przewody wentylacyjne muszą być właściwie wykonane, odpowiednio dobrane oraz przede wszystkim drożne. Obecnie na rynku można dostać kilka rodzajów materiałów oraz technologii wykonania kanałów wentylacyjnych.

Z prawnego punktu widzenia

Wszelkie przepisy prawne dotyczące stosowania kanałów wentylacyjnych znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ponadto wymagania dotyczące kanałów wentylacyjnych zostały również zawarte w kilku normach prawnych, w tym na przykład w normie PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania.

Zastosowanie kanałów wentylacyjnych

Nie można z góry określić liczby potrzebnych w instalacji kanałów wentylacyjnych. Wszystko zależy od ilości pomieszczeń mieszkalnych w budynku, z których będzie trzeba usuwać zużyte powietrze. Mowa tu m.in. o kuchni, łazience, toalecie czy też pomieszczeniach nie posiadających okien, jak np., schowki czy garderoba. Kanały wentylacyjne należy projektować i instalować w ten sposób, aby były one w stanie skutecznie usuwać powietrze z pomieszczeń przy temperaturze zewnętrznej plus 12 stopni Celsjusza oraz temperaturze powietrza we wnętrzach mieszkalnych wynoszącej dla pokoi plus 20 stopni Celsjusza oraz plus 24 stopni Celsjusza dla łazienek.

Ochrona przeciwpożarowa

Według przepisów, wszystkie kanały wentylacyjne powinny być wytworzone z materiałów niepalnych. Palne izolacje cieplne oraz akustyczne, a także inne okładziny wykończeniowe, w tym również kolorowe kanały wentylacyjne stosuje się zazwyczaj na zewnętrznej powierzchni przewodów. Takie izolacje są przeważnie wykorzystywane w kanałach przebiegających przez pomieszczenia nieogrzewane.

Wielkość przewodów

Przepisy odnoszące się do projektowania i wykonania kanałów wentylacyjnych szczegółowo określają minimalna wielkość przewodów dla wentylacji naturalnej. Wielkość ta określana jest przede wszystkim w oparciu o ilość odprowadzanego powietrza, wysokość przewodów oraz różnicę temperatur. Pole przekroju kanału wentylacyjnego nie powinno być mniejsze niż 0,016 m2. Przepisy wymagają także, aby wszystkie przewody posiadały specjalną kształtkę, która pozwala w łatwy i szybki sposób dokonać przeglądu oraz czyszczenia kanałów wentylacyjnych.
Wszystkie przepisy oraz wymagania odnoszące się do kanałów wentylacyjnych mają na celu zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo oraz ochronę ich zdrowia. Żle wykonana oraz zaniedbana instalacja wentylacyjna może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych oraz budowlanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.