Prawo budowlane – czy prace remontowe w mieszkaniu wymagają zgłoszenia?

Remont. Każdy z nas używa tego słowa i każdemu z nas się wydaje, że go przeprowadza, na przykład wymieniając glazurę, malując ściany. A tymczasem realia i nazewnictwo prawne są zupełnie inne. Sprawdź, jakiego rodzaju prace naprawdę przeprowadzasz i czy wymagają one pozwolenia.

Zapoznaj się z prawem budowlanym

Wielu z nas myśli, że w własne mieszkanie możemy urządzać w zasadzie dowolnie. Owszem, jest w tym dużo racji. Ale istnieją takie rodzaje prac i przeróbek, które wymagają zgody czy to wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, czy nawet zgody urzędników. Zatem nie wszystko możemy zrobić po prostu na własną rękę. Zakres i charakter prac reguluje prawo w budownictwie. Warto zapoznać się z tymi przepisami, by przypadkowo nie dopuścić się samowoli budowlanej. A ta grozi karami finansowymi, a nawet koniecznością przywrócenia stanu pierwotnego.

Konserwacja, remont czy przebudowa?

Trzy podstawowe pojęcia, które wprowadza prawo budowlane, a które dla niezaznajomionych są po prostu remontem to: konserwacja, remont i przebudowa. Każde z nich charakteryzuje się innym rodzajem podejmowanych prac. Niektóre wymagają zgłoszenia, pozwolenia, a nawet pozwolenia na budowę.

prawo w budownictwie

Większość prac, które przeprowadzamy w naszych mieszkaniach, należy do bieżącej konserwacji. W jej zakres wchodzi modernizacja pomieszczeń. Może to być malowanie ścian, tapetowanie, wyłożenie powierzchni płytkami, wymiana sprzętów, w tym sanitariatów. Mogą być to też poważniejsze prace takie jak wylewki poziomujące, położenie gładzi a także wymiana grzejników czy pieców c.o. Wszystko, co wchodzi w zakres konserwacji, nie wymaga ani zgłoszenia, ani uzyskania pozwolenia.

Co wchodzi w zakres remontu?

Remont natomiast to działania, które mocniej ingerują w charakter budynku, w tym przede wszystkim jego w części wspólne. Dlatego wymaga zgłoszenia i często zgody wspólnoty mieszkaniowej bądź spółdzielni. Niekiedy zgoda taka jest wydawana bądź nie, w wyniku podjętej przez wspólnotę uchwały. Co zaliczamy do prac remontowych? Przede wszystkim wymianę instalacji – wodnej, kanalizacyjnej, c.o. Jest to również wymiana okien, ale bez zmiany ich wielkości, w tym wymiana parapetów zewnętrznych. Do poważniejszych prac, których zazwyczaj samodzielnie się nie podejmujemy należy ocieplanie, tynkowanie i malowanie elewacji budynku. Ale może być to również malowanie ścian balkonów wewnętrznych oraz wewnętrzne docieplenie budynku we własnym mieszkaniu.

Kiedy mamy do czynienia z przebudową?

Zgodnie z ustawą prawo budowlane, przebudowa to takie działanie, w wyniku którego dochodzi do zmiany parametrów technicznych lub użytkowych budynku (z wyłączeniem jego wysokości, kubatury lub powierzchni zabudowy). Przebudowa wymaga pozwolenia na budowę. Mogą ją stanowić: wyburzenie ściany nośnej lub powstanie w niej otworu drzwiowego, budowa kominka, wymiana okien wraz ze zmianą ich wielkości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.